Visām precēm, kuras SIA Mikrocentrs internetveikalā www.mikrocentrs.com iegādājas Patērētājs (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija.

Pretenzijas par SIA MIKROCENTRS veikalā iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem tiek pieņemtas 2 gadu laikā no pirkuma datuma, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas termiņu. Lūdzam ņemt vērā, ka pretenziju pieteikšanas termiņš attiecināms tikai uz pašu preci, un tas neattiecas uz izejmateriāliem, piemēram, printera toneriem, fotoaparātu un diktofonu akumulatoriem, uzlādējamām baterijām un citiem izejmateriāliem, kas pakļauti dabiskam sadilumam.

Atteikuma veidlapas vai iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Turpretī pārdevēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinoša dokumenta saņemšanas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Ja precei, kuru iegādājāties, Jūs konstatējat neatbilstību, lūdzam to kopā ar pirkumu un garantijas apliecinošiem dokumentiem nogādāt SIA Mikrocentrs birojā.

Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par savu datu drošību. Garantijas servisa centrs negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinieties ar datu rezerves kopijām pirms iekārtas nodošanas servisā!

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja patērētājs var uzrādīt:
  • Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts)
  • Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā)
Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja:
  • Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esiet mēģinājis novērst bojājumu
  • Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce)
  • Bojājums radies, izstrādājumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai trieciena rezultātā
  • Esiet izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (akumulatorus u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas izraisījis šīs prece bojājumus
  • Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums)
  • Neveiksiet regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama)

Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par savu datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinieties ar datu rezerves kopijām pirms iekārtas nodošanas servisā!

Ko par mums saka klienti

Recommends

Laikam jau labākais fotopiederumu veikals visā Latvijā. ..un ar priekšnieku Jāni vajadzības gadījumā var sarunāt "visatraktīvākās" iespējas.

Recommends

Lielisks serviss. Paldies par to :)

Recommends

Lieliska attieksme un servisa kvalitāte, gan iepērkoties gan vēršoties pēc palīdzības!